Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Seminarium o pandemii koronawirusa w Europie Wschodniej

Seminarium o pandemii koronawirusa w Europie Wschodniej

Czterdziestu  naukowców, z pięciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej, dyskutowało o tym, jak kraje regionu radzą sobie w obliczu pandemii. Organizatorem debaty była Katedra Socjologii i Politologii Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej.

Interdyscyplinarne Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Kraje Europy Wschodniej w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” zorganizowano w formule on-line. Uczestniczyli w nim badacze różnych specjalności z Bułgarii, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Podczas ponad czterogodzinnej dyskusji rozmawiano m.in. na tematy związane z sytuacją gospodarczą, zarządzaniem w systemie ochrony zdrowia w kontekście praw człowieka oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą zdalna edukacja. 

W debacie uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Vladimir Menshikov (Dyrektor Centrum Badań Społecznych, Uniwersytet w Daugavpils), prof. dr hab. Larysa Novak-Kalyayeva (Instytut Kształcenia Kadr Państwowej Służby Zatrudnienia Ukrainy), prof. dr hab. Switlana Shekhavtsova (dziekan Wydziału Języków Obcych, Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki), prof. dr hab. Iryna Sopivnyk (kierownik Katedry Pracy Socjalnej i Rehabilitacji Narodowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych i Nauk o Środowisku Ukrainy), prof. dr hab. Marina Bulanova (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny), prof. dr hab. Natalia Pavlova (Uniwersytet w Szumen). 

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej reprezentowali w dyskusji m.in. prof. dr hab. Iryna Surina, dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz, dr Joanna Grubicka oraz dr Marek Brylew.
 

Znajdziesz nas tutaj