Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Eugeniusza Kołpaczyńskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Eugeniusza Kołpaczyńskiego

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Federacji Akademii Wojskowych nadała mgr. Eugeniuszowi Kołpaczyńskiemu z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku stopień doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 8 grudnia 2022 r., w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Tytuł rozprawy doktorskiej: Przygotowanie ochrony ludności przed zagrożeniami podczas pokoju i wojny. Promotorem rozprawy był dr hab. Andrzej Ostrokólski z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a recenzentami: dr hab. Marek Cupryjak z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Grzegorz Pietrek z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Eugeniusz Kołpaczyński studia doktoranckie ukończył w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi.
 

Znajdziesz nas tutaj