Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Profesor Józef Sadowski przechodzi na emeryturę

Profesor Józef Sadowski przechodzi na emeryturę

Podstawy zarządzania to tylko jedne z wielu zajęć, na których dzielił się swoją wiedzą ze studentami dr hab. Józef Sadowski, prof. AP z Katedry Zarządzania. Mimo że już wcześniej posiadał uprawnienia emerytalne cały czas aktywnie zajmował się działalnością naukową i dydaktyczną. Teraz postanowił odpocząć i skupić się tylko na pracy naukowej.

Profesor Sadowski jest autorem lub współautorem blisko trzydziestu książek, kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych oraz autorem dwudziestu recenzji monografii. Z Instytutem Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej związany był od 2016 r. Wcześniej na stanowiskach profesora uczelnianego pracował m.in. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Działalność naukowa prof. Sadowskiego koncentruje się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem m.in. na problemach obronności państwa oraz zarządzania przedsiębiorstwami w sytuacjach kryzysowych. 

Dziękując prof. Sadowskiemu za pracę na rzecz Akademii Pomorskiej dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP, wystosował list z życzeniami, w którym podkreślił wkład profesora w kształcenie studentów oraz w rozwój kadry naukowej, a także życzliwość okazywaną studentom i pracownikom.

Znajdziesz nas tutaj