Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Profesor Akademii Pomorskiej, dr hab. Janusz Gierszewski odebrał Medal Scientifica Progressio Chojniciana

Profesor Akademii Pomorskiej, dr hab. Janusz Gierszewski odebrał Medal Scientifica Progressio Chojniciana

W dniu 22 grudnia 2022 r., Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, Profesor Akademii Pomorskiej, dr hab. Janusz Gierszewski odebrał Medal Scientifica Progressio Chojniciana za wkład w rozwój naukowy miasta Chojnice.

Kapituła Medalu Johanna Daniela Titiusa doceniła, że jako Rektor PWSH Pomerania w Chojnicach (w latach 2008-2015), inicjował szereg wydarzeń, w tym konferencje naukowe m.in.: „Teoretyczne i praktyczne problemy funkcjonowania administracji publicznej po 1989 roku”, „Warsztaty Praw Człowieka” wraz z sympozjum „Prawa człowieka w turbulentnym świecie”, „Bezpieczeństwo środowiska wychowawczego w badaniach i praktyce”, „Dwustolecie Katolickiego Królewskiego Gimnazjum w Chojnicach 1815-2015 w perspektywie historycznej” oraz zorganizował seminarium poświęcone 80 rocznicy powołania Policyjnego Klubu Sportowego „Jedność”. 

Po objęciu stanowiska profesora nadzwyczajnego w Akademii Pomorskiej nadal aktywnie jest związany z Chojnicami i powiatem chojnickim. W tym roku zorganizował i przewodniczył Radzie Naukowej Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Ojczyzna-nauka-cnota. 400 lat szkoły w Chojnicach”.

Jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego, członkiem Komisji Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Ponadto jest też autorem licznych prac dotyczących problematyki bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności organizacji systemu bezpieczeństwa społecznego.

Ostatnio kierowany przez Dyrektora IBiZ zespół przeprowadził badania dotyczące jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Chojnic i powiatu chojnickiego, którego wyniki zostały zaprezentowane 6 grudnia 2022 r.

Niedługo mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z aplikacji „Chojnice i okolice”, która jest wynikiem pracy zespołu kierowanego przez Pana Profesora, badającego potencjał turystyczny Chojnic i okolic. 


Ciekawostką są także wieczory poetyckie organizowane do wierszy Profesora, autora pięciu tomików.


Serdecznie gratulujemy.

Znajdziesz nas tutaj