Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pomagamy studentom z Ukrainy

Pomagamy studentom z Ukrainy

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej przygotowuje się do przyjęcia studentów z Ukrainy, którzy chcieliby kontynuować naukę rozpoczętą w swoim kraju. Wspiera też studentów, którzy już wcześniej rozpoczęli studia na naszej uczelni.

Studenci ukraińskich uczelni wyższych, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r., mogą kontynuować studia w Akademii Pomorskiej w Słupsku na specjalnych zasadach. Studia mogą zacząć od semestru, w którym przerwali naukę w uczelni ukraińskiej. Akademia Pomorska będzie honorowała oceny zdobyte w Ukrainie. Studenci z Ukrainy mogą dołączać na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania. Być może oferta studiów dla uchodźców jeszcze się zwiększy – uzależnione jest to zarówno od potrzeb studentów, jak i możliwości IBiZ. Osoby, które nie znają dobrze języka polskiego, będą mogły skorzystać też z dodatkowych szkoleń językowych. Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania otwarty jest też na współpracę z wykładowcami akademickimi, którzy musieli opuścić Ukrainę. 

Studenci z Ukrainy, którzy studia w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania rozpoczęli jeszcze przed rosyjską agresją także mogą liczyć na wsparcie. W zależności od indywidualnych potrzeb mogą korzystać z pomocy o charakterze socjalnym, psychologicznym i prawnym. 

Szczegóły na temat oferowanej przez uczelnię pomocy: 
Osoby, które potrzebują dodatkowego wsparcia mogą kontaktować się z koordynatorami pomocy dla studentów: 
dr hab. Włodzimierz Stelcow, prof. AP – studenci z kierunków zarządzanie i logistyka
wlodziemierz.strelcow@apsl.edu.pl

dr Michalina Pietrek – studenci z kierunków bezpieczeństwo i inżynieria cyberprzestrzeni
miachalina.pietrek@apsl.edu.pl

dr Marek Bednarz – studenci z kierunku socjologia
marek.bednarz@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj