Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Podsumowanie badań dotyczących bezpieczeństwa w Słupsku

Podsumowanie badań dotyczących bezpieczeństwa w Słupsku

Debata z udziałem przedstawicieli władz miasta oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo będzie jednym z elementów podsumowania badań dotyczących postrzegania poziomu bezpieczeństwa w Słupsku przeprowadzonych przez pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej.

Podstawą dyskusji będzie raport z badania „Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach miasta Słupska przez mieszkańców miasta w latach 2019-2020”. Pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego przy wsparciu studentów oraz uczniów Zespołu Szkół Informatycznych badanie to przeprowadzili w okresie od listopada do końca marca 2020 r. W tym czasie pozyskano blisko dziewięćset odpowiedzi, które pozwoliły określić jak mieszkańcy Słupska postrzegają poziom bezpieczeństwa w Słupsku i jak oceniają w tym aspekcie działania policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz agencji ochrony osób i mienia.

Badanie to jest kontynuacją, po dłuższej przerwie, analiz poświęconych bezpieczeństwu w mieście, jakie Akademia Pomorska prowadziła już pięć razy. Po raz ostatni na przełomie lat 2014-2015. Dzięki przygotowaniu raportu z badań, zebrany materiał przyczyni się do zaprezentowania wniosków, które będą stanowiły obiektywny materiał dla służb, co przełoży się dalej na bezpieczeństwo mieszkańców Słupska.

Debata odbędzie się 8 czerwca w godz. 10.00-12.30. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią będzie miała formułę on-line. Będzie można wziąć w niej udział na platformie Google Meets.

Znajdziesz nas tutaj