Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pierwsze spotkanie w ramach nowej edycji Legii Akademickiej

Pierwsze spotkanie w ramach nowej edycji Legii Akademickiej

Studenci, zainteresowani udziałem w czwartej już edycji Legii Akademickiej, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Wojska Polskiego. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią odbyło się ono w formule on-line.

Akademia Pomorska w Słupsku już po raz kolejny wybrana została przez Ministra Edukacji i Nauki do  realizacji projektu, który jest formą ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów.

W spotkaniu, które odbyło się 28 kwietnia, oprócz organizatorów udział wzięli: płk Paweł Górski z Wojskowego Sztabu Wojskowego z Gdańska oraz mjr Adam Góral i kpt. Mariusz Banasiak z 7. Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Gdańska, która decyzją ministra obrony została jednostką patronacką organizowanego w Akademii Pomorskiej cyklu kształcenia. 

W części pierwszej projektu zajęcia ze studentami realizować będą nauczyciele akademiccy z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania oraz instruktorzy wojskowi oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Część zajęć odbywać się będzie także w formie e-learningowej. Po zdaniu egzaminu końcowego oraz pozytywnych wynikach komisji lekarskich studenci skierowani zostaną w ramach drugiej, praktycznej, części do wytypowanych ośrodków szkolenia wojskowego na terenie całego kraju.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście odpowiadali na liczne pytania studentów dotyczące przebiegu szkolenia. Zajęcia teoretyczne, które realizują nauczyciele akademiccy z naszej uczelni odbędą się w dniach 11, 13 i 14 maja 2021 r. Studenci, którzy zaliczą z wynikiem pozytywnym część teoretyczną szkolenia w module podstawowym lub podoficerskim otrzymają zaświadczenia potwierdzające podsiadanie wymaganych kompetencji.
 

Znajdziesz nas tutaj