Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Obrona doktoratu w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania

Obrona doktoratu w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kolejna obrona doktoratu w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania. Rada Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej nadała dziś stopień doktora mgr. inż. Rajmundowi Smolarczykowi.

Promotorem rozprawy „Zabezpieczenie portów morskich przed atakami terrorystycznymi” był dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP. Promotorem pomocniczym dr inż. Iwona Osmólska, a recenzentami prof. dr hab. Jerzy Będzimirowski z Akademii Marynarki Wojennej, prof. dr hab. Kuba Jałoszyński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz prof. dr hab. Mirosław Minkina z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
To już druga obrona doktoratu w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania. 

 

Znajdziesz nas tutaj