Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
O nowej książce dra Kunza w Radiu Koszalin

O nowej książce dra Kunza w Radiu Koszalin

Możliwości i bariery rozwoju lokalnego były tematem rozmowy dr Waldemara Kunza w Polskim Radiu Koszalin. W audycji Radiowa Akademia Nauki Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania opowiadał m.in. o swojej najnowszej książce „Innowacyjne wsparcie rozwoju lokalnego”.

Dr Kunz podkreślał, że wprowadzanie innowacji w samorządach wcale nie musi oznaczać rozwoju nowoczesnych technologii, a może sprowadzać się do innowacyjnego zarządzania i poszukiwania możliwości wykorzystania potencjału drzemiącego w lokalnych społecznościach.

Dr Waldemar Kunz mówił także o realizowanym w Akademii Pomorskiej międzynarodowym projekcie zatytułowanym „3LoE - Trzypoziomowe centra doskonałości zawodowej: kwalifikacje, przedsiębiorczość i innowacje w zielonej gospodarc”e, którego celem jest wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego w logistyce na trzech poziomach: szkolnictwa zawodowego, na poziomie szkoły średniej i na studiach wyższych. W ramach tego przedsięwzięcia w Akademii Pomorskiej opracowana zostanie nowa ścieżka kształcenia dla specjalistów z zakresu logistyki, która realizowana będzie w systemie dualnym, gdzie większość zajęć będzie odbywała się u pracodawcy.

Kolejne audycje z cyklu Radiowa Akademia Nauki Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania w poniedziałki o godz. 11.10 w programie miejskim Radia Słupsk w poniedziałki o godz. 11.10 na częstotliwości 95,3 Mhz.

Audycji z dr. Waldemarem Kunzem można posłuchać:

https://tiny.pl/9rjl7

Znajdziesz nas tutaj