Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

Nowa publikacja w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

Niezmiernie miło nam poinformować, że pt. „Zagrożone dorastanie i bezpieczeństwo młodzieży” ukazała się kolejna publikacja dra Wojciecha Piestrzyńskiego z Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, którą napisał wspólnie z prof. Mariuszem Jędrzejko z Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz dr. Dariuszem Sarzałą z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Autorzy podejmują kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa, odpowiedzialności i postawy uczniów wobec szkoły oraz odniesienia do szerszego wyjaśnienia omawianych zagadnień, szczególnie tych, które mogą wskazywać na niewłaściwie przyjętą strategię w polityce państwa oraz błędy w modelach profilaktyki realizowanych na szczeblu lokalnym. W swoich dociekaniach twórcy odwołują się zarówno do literatury przedmiotu, dotychczasowego stanu badań, jak i wyników realizowanych przez siebie badań. Dużo uwagi poświęcają szkole i rodzinie jako podmiotom prowadzącym działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Ponadto formułują propozycje stawiające za cel podniesienie efektywności działań profilaktycznych. Sprawia to, że z przekonaniem książkę tę można rekomendować nie tylko badaczom zajmującym się wskazaną tu problematyką, ale i praktykom - wychowawcom, nauczycielom i rodzicom, a także studentom przygotowującym się do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i wychowawczych.

Znajdziesz nas tutaj