Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej

Nowa publikacja pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej

Nakładem warszawskiego wydawnictwa Difin ukazała się właśnie książka „Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych. Redaktorami publikacji są dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP i dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania oraz dr inż. Iwona Osmólska z Katedry Zarządzania.

image alt text

Autorami rozdziałów zamieszczonych w monografii są m.in. dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP, dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP, dr hab. Krzysztof Drabik, prof. AP, dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. AP, dr Mirosław Betkowski, dr Marek Bednarz, dr Waldemar Kunz oraz mgr Robert Czyż i mgr Eugeniusz Kołpaczyński. 

Książka zawiera refleksje nad bezpieczeństwem personalnym i strukturalnym w ujęcie teoretycznym i praktycznym. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie czym jest bezpieczeństwo personalne i strukturalne oraz jakie ma ono znaczenie dla teorii i praktyki bezpieczeństwa. Ślady poszukiwań omawianej tematyki można odnaleźć w warstwie prezentowanych poglądów przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie. Z analizy tekstów przebija postulat dokonania szerszej refleksji nad określeniem paradygmatu dla tej, tak ważnej z prakseologicznego punktu widzenia, dyscypliny naukowej. W publikacji przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat badań w tym zakresie. W części praktycznej monografii zaprezentowane zostały wyniki badań pokazujące możliwości wykorzystania tych kategorii analitycznych w praktyce.
 

Znajdziesz nas tutaj