Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nieobecności - zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy

Nieobecności - zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach dydaktycznych, zaliczeniach i egzaminach

Ze względu na liczne pytania dotyczące nieobecności na zajęciach dydaktycznych oraz zaliczeniach i egzaminach informuję, że problematykę tę reguluje Regulamin Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku (Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą nr R.000.34.20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku), w szczególności § 27 oraz § 35 ust. 2. Zgodnie z tym ostatnim „Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zaliczeniu/egzaminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieobecność na zaliczeniu/egzaminie należy usprawiedliwić przed jego rozpoczęciem. Wyjątkiem jest nieobecność spowodowana nagłym zdarzeniem losowym, w związku z którym student nie miał możliwości uczestnictwa w danym zaliczeniu/egzaminie. Niemniej jednak nieobecność musi być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni roboczych od daty zaliczenia/egzaminu”. Natomiast zasady i sposób usprawiedliwiania nieobecności uregulowane zostały w § 27 Regulaminu.

Proszę o stosowanie się do zapisów Regulaminu, który jest dostępny pod adresem:
https://apsl.nowybip.pl/article/uchwala-nr-r-kropka-000-kropka-34-kropka-20-senatu-ap-w-slupsku-z-dnia-29-kropka-04-kropka-20-r-w-spr-przyjecia-aneksu-nr-1-do-uchwaly-nr-r-kropka-000

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj