Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nie żyje profesor Andrzej Pepłoński

Nie żyje profesor Andrzej Pepłoński

Profesor Andrzej Pepłoński, jeden z współtwórców kierunku bezpieczeństwo narodowe w naszej uczelni i pierwszy kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej nie żyje. Zmarł w wieku 77 lat.

Profesor Pepłoński był wybitnym historykiem. Prowadził pionierskie badania nad przeszłością polskich służb specjalnych w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wywiadu wojskowego. Pokłosiem pracy naukowej profesora jest wiele ważnych książek i artykułów naukowych. W latach 2000–2004 był ekspertem Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej do Spraw Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu i Jego Współdziałania z Wywiadem Brytyjskim. W 1996 otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za książkę Wywiad Polski na ZSRR 1921–1939. 

Profesor Andrzej Pepłoński z Akademią Pomorską związany był od 1995 r. Przez wiele lat pracował w Instytucie Historii, w latach 2004-2008 pełnił też funkcję dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego. Wcześniej pracował w Akademii Spraw Wewnętrznych.  Rodzinie Pana Profesora składamy najszczersze kondolencje. 
 

Znajdziesz nas tutaj