Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Naukowcy z IBiZ na Uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy

Naukowcy z IBiZ na Uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy

Pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej wzięli udział  w spotkaniach i warsztatach z przedstawicielami Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Wyjazd słupskich badaczy zorganizowano w ramach programu – Poland. Full Ahead!, którego celem jest wymiana doświadczeń i popularyzowania badań i prezentacja polskiego dorobku kulturowego wśród partnerów zagranicznych.

W spotkaniach Akademię Pomorską reprezentowali dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP oraz dwaj wykładowcy dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP i dr Józef Pruchniak. Podczas spotkania z rektorem uczelni Vladimírem Hiadlovským prof. Gierszewski rozmawiał m.in. o tworzeniu konsorcjów naukowych, pozyskiwaniu funduszy unijnych, prowadzeniu wspólnych badań naukowych w ramach uczelnianych środków statutowych i zewnętrznych, wspólnym opracowywaniu materiałów naukowych, uczestnictwie w radach naukowych oraz wymianie studentów w ramach podwójnego dyplomu i Erasmusa+. Przedstawiciele obu uczelni wyrazili zainteresowanie m.in. współpracą w zakresie badań dotyczących dobrostanu studentów. 


Prof. Gierszewski i Pieczywok spotkali się też ze studentami słowackiej uczelni i odpowiadali na ich liczne pytania dotyczące możliwości studiowania w Akademii Pomorskiej. Z władzami Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych rozmawiano z kolei o nawiązaniu współpracy w zakresie recenzowania anglojęzycznych dysertacji doktorskich oraz organizacji staży naukowych. 


Z kolei w ramach warsztatów z „wymiany dobrych praktyk” dr Józef Pruchniak, zaprezentował opracowaną przez badaczy z IBIZ aplikację SafeTy, która służy do wizualizacji poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminach miastach i średniej wielkości. Aplikacja ta jest zarazem mapą informacyjną zagrożeń, czy też zachowań oraz przedsięwzięć nieakceptowanych społecznie. Naukowcy z Bańskiej Bystrzyczy wyrazili zainteresowanie testowaniem aplikacji u siebie. 


Wizyta w Bańskiej Bystrzycy była także okazją do promocji polskiej i pomorskiej, w tym także kaszubskiej, kultury. Na specjalnie przygotowanym stoisku pracownicy Akademii Pomorskiej rozdawali wykładowcom i studentom z Bańskiej Bystrzycy regionalne produkty, suweniry promujące naszą kulturę oraz materiały reklamowe uczelni.
 

 

Znajdziesz nas tutaj