Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nasza aplikacja pomoże poprawić bezpieczeństwo

Nasza aplikacja pomoże poprawić bezpieczeństwo

Aplikację SafeTy, będącą owocem prac badawczo-wdrożeniowych pracowników naukowych Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, zaprezentowano samorządowcom i przedstawicielom służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z gminy Kaliska w powiecie chojnickim.

W spotkaniu, które odbyło się 16 marca w Urzędzie Gminy Kaliska, oprócz wójta Sławomira Janickiego i przewodniczącego  Rady Gminy Zbigniewa Szarafina uczestniczyli także radni, sołtysi oraz przedstawiciele policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przedstawiciele Akademii Pomorskiej omówili istotę działania aplikacji, która służy zapobieganiu i identyfikacji zagrożeń, pomocy międzysąsiedzkiej w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych oraz do przekazywania powiadomień przez władze gminne. Twórcy aplikacji przekazali, że może ona stać się anonimowym, całodobowym systemem ostrzegania o zagrożeniach występujących na terenie gminy Kaliska, a dzięki danym statystycznym, jakie gromadzi, może posłużyć też do stworzenia mapy zagrożeń. Ma to pozwolić na zidentyfikowanie miejsc, które wymagają szerszych działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Co ważne, informacje o zagrożeniach będą mogli w aplikacji umieszczać sami mieszkańcy. Dzięki temu będzie można ustalić, gdzie dochodzi nie tylko do poważnych przestępstw, ale także do uciążliwych ekscesów czy zachowań nieakceptowanych społecznie, takich jak zakłócenia spokoju, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, czy akty wandalizmu. Aplikacja może być też źródłem informacji o utrudnieniach na drodze oraz służyć do przekazania informacji, że ktoś potrzebuje pomocy, np. w zrobieniu zakupów.  

Akademię Pomorską w Słupsku podczas spotkania reprezentowali dr Grzegorz Nakielski, dr Jarosław Keplin, dr Józef Pruchniak oraz Sonia Hilarecka i Martyna Kamila Bluhm. 

Znajdziesz nas tutaj