Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nasz naukowiec na konferencji o roli kobiet w bezpieczeństwie

Nasz naukowiec na konferencji o roli kobiet w bezpieczeństwie

„Ewolucyjna czy rewolucyjna zmiana roli kobiet w bezpieczeństwie? Wyniki badań dynamicznych” – z wystąpieniem pod takim tytułem dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. AP z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej wzięła udział w konferencji naukowej „Kobiety w bezpieczeństwie i obronności”, która odbyła się w Krakowie. 

Profesor Skrabacz swoimi badaniami na ten temat objęła XX i XXI wiek, przyjmując założenie, że w tym okresie doszło do największych zmian w aktywności kobiet na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

Konferencję zorganizował Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, przy współpracy wielu partnerów krajowych i zagranicznym, w tym Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Temat konferencji wynikał z faktu, iż kobiety od zawsze uczestniczyły w procesie tworzenia bezpieczeństwa w skali mikro i makro społecznej, a temat ten nie został jeszcze w wystarczającym stopniu zbadany. Na przestrzeni wieków zmieniła się ich rola w tym procesie, od edukacji na rzecz bezpieczeństwa w rodzinie i wychowania patriotycznego, przez walkę o wolność i niepodległość państwa polskiego, do zawodowej służby w grupach dyspozycyjnych i aktywności politycznej w dziedzinie bezpieczeństwa. 
 

Znajdziesz nas tutaj