Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nasi pracownicy w debacie o wydarzeniach grudniowych

Nasi pracownicy w debacie o wydarzeniach grudniowych

Naukowcy z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej wzięli udział w debacie poświęconej rocznicy Grudnia’70 zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

W przygotowanej w formule on-line debacie „Grudzień 1970 r. z perspektywy 50 lat” uczestniczyli historycy, politolodzy, specjaliści z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz prawnik, socjolog, medioznawca i kulturoznawca. Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania aktywnie reprezentowali zastępca dyrektora dr Tomasz Pączek oraz dr Józef Pruchniak z Zakładu  Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Z uwagi na szerokie zainteresowania badawcze uczestników dyskusji miała ona charakter interdyscyplinarny. Dyskutowano m.in. o historycznym tle wydarzeń grudniowych, ich znaczeniu dla powstania Solidarności, zastanawiano się czy postulaty godnościowe i socjalne korespondują z wolnościowymi, czy służby mundurowe służą społeczeństwu czy tylko władzy oraz czy wolność wyrażania poglądów przez obywateli może podlegać ograniczeniom. Dyskutowano też na temat odpowiedzialności mediów przed społeczeństwem za naruszenie zasad obiektywizmu dziennikarskiego. 

Panel zorganizowano z okazji przypadającej w tym roku rocznicy wydarzeń grudniowych – krwawo stłumionych przez władze protestów robotniczych, spowodowanych wprowadzeniem nagle wysokich podwyżek cen żywności.  W wyniku wydarzeń, które miały miejsce w dniach od 14 do 22 grudnia 1970 r. m.in. w Gdańsku, Gdańsku, Elblągu i Słupsku, życie straciło kilkadziesiąt osób, a ponad tysiąc zostało rannych.
 

Znajdziesz nas tutaj