Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nasi naukowcy z funduszami na badania

Nasi naukowcy z funduszami na badania

Osiem projektów badawczych będzie realizowanych w tym roku w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej. Wszystkie, złożone przez zatrudnionych w Instytucie naukowców, wnioski zyskały akceptację władz uczelni i co za tym idzie, gwarancję finansowania.

Fundusze na realizację badań, finansowanych z subwencji badawczej Akademii Pomorskiej, przyznawane były w trybie konkursowym. Przy podziale pieniędzy uwzględniano m.in. dotychczasowy dorobek naukowy członków zespołu, wartość naukową projektów i możliwość ich wpływu na społeczeństwo i gospodarkę. 

Projekty będą realizowane w zespołach badawczych, liczących od kilku do kilkunastu osób. Kierownikami projektów badawczych są dr Ewa Matuska, dr Tomasz Pączek, dr hab. Marek Gorzko, prof. AP, dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. AP, dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP, dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP, dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP i prof. dr hab. Iryna Surina. 

Tematyka badań związana jest z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w jego różnych aspektach. Naukowcy IBiZ analizować będą wybrane zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, zagrożenia związane z pandemią koronawirusa i działaniem w tym okresie zespołów zarządzania kryzysowego. Prowadzone w Instytucie badania obejmować będą także poczucie dobrostanu w grupach dyspozycyjnych, kwestie zagrożeń bezpieczeństwa społecznego, edukacyjnego i egzystencjalnego oraz aspekty organizacyjne, zarządcze, ekonomiczne, personalne, logistyczne i prawne zarządzania i bezpieczeństwa. W Instytucie prowadzone są też badania nad problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, w świetle popełnianych w Polsce wykroczeń. 
 

Znajdziesz nas tutaj