Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nabór do Legii Akademickiej

Nabór do Legii Akademickiej

Akademia Pomorska w Słupsku przyjmuje wstępne zgłoszenia od studentów zainteresowanych udziałem w programie „Legia Akademicka”. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

         Do programu przystąpić będzie mógł student/studentka (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, który/-a posiada obywatelstwo polskie.

                Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia: część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

         Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

            Czytelnie wypełnione wnioski należy składać do 22 lutego 2019 r. w Sekretariacie Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego ul. K. Arciszewskiego 22 D,  pokój 27 lub w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie,  ul. Bohaterów Westerplatte 64 pokój 206.

            Po upływie terminu składania wniosków zostanie podany termin spotkania organizacyjnego, na którym zostanie ustalony czas oraz miejsce realizacji zajęć. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność składania wniosków.
               Koordynator programu Legia Akademicka w  Akademii Pomorskiej w Słupsku: mgr inż. Eugeniusz Kołpaczyński, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

Zapraszamy na naszego Facebooka

Pobierz wniosek:

Znajdziesz nas tutaj