Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Międzyszkolny Festiwal Nauki E(x)plory

Międzyszkolny Festiwal Nauki E(x)plory

W dniach 7-10 listopada mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Międzyszkolnym Festiwalu Nauki E(x)plory, który odbywał się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku. Wśród wielu wykładów, warsztatów oraz pokazów, popularność zyskały wydarzenia z udziałem pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Pierwszego dnia wydarzenia uczestników zainteresowały warsztaty poprowadzone przez dr Annę Rychły–Lipińską oraz dr Sylwię Kosznik–Biernacką pt. „Działalność biznesowa w wirtualnym świecie” z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej „Revas” przeznaczonej do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. 

W ramach symulacji uczniowie podejmowali realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem (biurem podróży) doświadczając biznesu, np. ustalając ceny, kupując zasoby, tworząc stanowiska pracy, konkurując z innymi firmami. Warsztaty będą kontynuowane online przez 12 tygodni, do końca lutego 2023 r. Zespoły, które przejdą przez wszystkie rundy, stawiając czoła różnym sytuacjom na rynku otrzymają certyfikaty. 

Podczas kolejnego dnia festiwalu odbył się budzący duże zainteresowanie wykład z elementami pokazu dotyczący kryminalistyki a zwłaszcza uzyskiwaniu rzeczowych środków dowodowych, który zrealizował mgr Waldemar Kuczma. Zajęcia pt. „Daktyloskopia w kryminalistyce” połączone były z pokazem dotyczącym sposobów ujawniania i zabezpieczania kryminalistycznego tego rodzaju śladów.

Trzeciego dnia odbyły się warsztaty wykładowe pt. „Kryptografia” prowadzone przez mgra inż. Mariusza Terebeckiego z Akademii Pomorskiej w Słupsku. W części wykładowej uczniowie zapoznali się z rodzajami ataków na informację oraz ogólnych założeń kryptografii, a także zapoznali się z jednokierunkowymi funkcjami skrótu, które obecne są stosowane m.in. do przechowywania haseł. Część warsztatowa opierała się na ogólnodostępnych i darmowych programach komputerowych. 

W części warsztatowej uczniowie zobaczyli techniki szyfrowania i deszyfrowania informacji na przykładzie szyfru Cezara (ROT13) oraz innych szyfrów podstawieniowych należących do działu kryptografii klasycznej. W tej części uczniowie zobaczyli kryptoanalizę z wykorzystaniem ataku statystycznego. W drugiej części warsztatu uczniowie poznali różne metody ataku na jednorazowe funkcje skrótu: atak słownikowy (Straight Attack), atak siłowy (Brute-Force Attack), złożony atak słownikowy (Combinatory Attack) i atak hybrydowy (Hybrid Attack).
 

 

 

Znajdziesz nas tutaj