Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Międzynarodowe seminarium o konsekwencjach pandemii – zapraszamy do udziału

Międzynarodowe seminarium o konsekwencjach pandemii – zapraszamy do udziału

Kraje Europy Wschodniej w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - to tytuł interdyscyplinarnego, międzynarodowego seminarium naukowego, które organizuje Katedra Socjologii i Politologii Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej.

Seminarium odbędzie się już 1 lutego w formie obrad okrągłego stołu w formule on-line.  Jego celem jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych w Polsce i Europie. 

W dyskusji, oprócz naukowców z Polski, uczestniczyć będą goście z zagranicy, między innymi z Łotwy, Gruzji, Ukrainy, Rosji, Białorusi oraz Bułgarii. W związku z tym obrady prowadzone będą w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Organizatorzy seminarium przewidzieli kilka obszarów tematycznych, wokół których będzie koncentrować się dyskusja. Są to m.in.: gospodarka i system ochrony zdrowia krajów Europy Wschodniej w czasie pandemii, edukacja zdalna w dobie koronawirusa, pandemia jako czynnik nierówności społecznych oraz życie młodych osób w czasie pandemii. Osoby zainteresowane 10-15 minutowym wystąpieniem, mogą zgłaszać się do 30 stycznia.

Więcej szczegółów na temat seminarium i formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce Konferencje naukowe: 

Interdyscyplinarne Międzynarodowe Seminarium Naukowe 

Znajdziesz nas tutaj