Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Legia Akademicka

Legia Akademicka

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w auli nr 16 Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania przy ul. K. Arciszewskiego 22D w Słupsku odbyło się spotkanie promocyjno-informacyjne dla studentów deklarujących udział w realizacji III edycji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

          Na spotkanie ze studentami przybyli przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz 73. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Słupsku. Studentów oraz przybyłych gości przywitał Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP, który jednocześnie podkreślił, że Akademia Pomorska po raz trzeci będzie partycypowała w przedmiotowym projekcie.
          Informacje o części teoretycznej szkolenia przekazał Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP oraz wyznaczeni nauczyciele akademiccy pracujący w ramach zespołu zadaniowego z Zakładu Obrony Narodowej. Ponadto zaproszeni goście zaprezentowali projekt Legii Akademickiej oraz realizację części praktycznej w jednostkach wojskowych, a ponadto odpowiadali na szczegółowe pytania kierowane przez studentów. Miłym akcentem spotkania było wręczenie trojgu spośród 58 uczestniczących w spotkaniu studentów nagród ufundowanych przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, natomiast pozostałym uczestnikom przekazano gadżety i materiały promocyjne.
          Należy podkreślić, że do przedmiotowego projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz innych uczelni publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego. Warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego.
          Studentów, którzy chcą przystąpić do programu szkoleniowego Legia Akademicka, prosimy o składanie: „Wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego - część teoretyczna - edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”  u Pani Urszuli Siewierskiej w Sekretariacie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, pokój nr 7 przy ul. Arciszewskiego 22d.
Pytania związane z Legią Akademicką prosimy kierować na adres: legiaakademicka@apsl.edu.pl

 

image alt text
image alt text
image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj