Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Komunikat

Komunikat

o planowanym uruchomieniu w Akademii Pomorskiej w Słupsku Szkoły Legii Akademickiej

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania w roku akademickim 2022 /2023 organizuje utworzenie Szkoły Legii Akademickiej w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.  Jednym z jej celów będzie kształcenie kandydatów na oficerów i podoficerów Sił Zbrojnych do aktywnej i pasywnej rezerwy. Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych realizowane będzie równolegle do kształcenia w Akademii Pomorskiej oraz po zakończeniu studiów w uczelni wyższej. Takie możliwości stwarza uchwalona w tym roku Ustawa o obronie Ojczyzny.
W dniu 30 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w auli nr 16 przy ul. Arciszewskiego 22D organizujemy spotkanie dla studentów i nauczycieli akademickich z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku – Panem Ppłk Przemysławem Majewskim. W spotkaniu weźmie również udział:
•    Koordynator ds. Szkoły Legii Akademickiej WCR - Pan Rafał Olewnik;
•    Szef Wydziału Rekrutacji WCR - mjr Grzegorz Wojewoda;
•    Szef Sekcji WCR – kpt. Sylwester Ponikiewicz.
Zaproszeni goście odpowiadać będą na wszelkie pytania związane z rekrutacją, sposobem szkolenia oraz świadczeniami finansowymi przysługującymi studentom.
Prace zespołu organizacyjnego koordynuje: mgr inż. Eugeniusz Kołpaczyński z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Załączniki:
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. O obronie Ojczyzny.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej.
 

Znajdziesz nas tutaj