Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Komunikat nr 1 z 3 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie  i Obronności dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Komunikat nr 1 z 3 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 24 maja 2019  r. w auli Akademii Pomorskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 64 odbyła się  pod Patronatem honorowym Wicewojewody Pomorskiego i Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku 3 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada organizowana była przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Jej celem było:

  1. Popularyzacja wiedzy na temat systemu  obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i obrony cywilnej.
  2. Rozwój wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wszystkich lat) zainteresowań proobronnych i edukacją dla bezpieczeństwa.
  3. Upowszechnianie wiedzy o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach bezpieczeństwa.
  4. Szerzenie postaw patriotycznych w  myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka.
  5. Promocja Instytutu, Wydziału i Uczelni.

W uroczystości  otwarcia  Konferencji uczestniczyli: dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP – Prorektor ds. Szkolenia i Studentów; dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP – Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Bezpieczeństwie, Rafał Konon - Wicestarosta Słupski, Jerzy Janiak -  Dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku;  Inspektor Wojciech Jakubowski – Zastępca   Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku;  Romuald Bienias –Krzywiec -  Dyrektor Słupskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku;  dr Wiesław Lesner – Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Słupsku;  mjr Piotr Starynowicz – Zastępca Komendanta WKU w Słupsku;  chor. Kocoń Sławomir – Przedstawiciel Centrum Marynarki Wojennej w Ustce.

Sędzią Głównym Olimpiady był p. Prodziekan prof. Lech Chojnowski, członkami Zespołu sędziowskiego byli: dr Stanisław Kozdrowski, dr Marek Brylew, dr Wiesław Brywczyński, mgr inż. Mariusz Terebecki,  mgr Grzegorz Diemientiew, mgr Maciej Zaorski i Piotr Dęga.

Finał miał charakter dwuetapowy:
•    I etap to sprawdzian wiedzy z bezpieczeństwa i obronności na platformie e-learningowej;
•    II etap to ustny sprawdzian wiedzy z powyższego obszaru.

W tych ogólnopolskich zmaganiach finałowych uczestniczyli uczniowie z następujących szkół:
1.    Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Gniazdowskiego, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 29 woj. wielkopolskie
2.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Łokietka,
    Ul. Metalowców 7 88-100 Inowrocław woj. kujawsko-pomorskie

3.    Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy
Ul. Skalników 6  59-100 Polkowice  woj. dolnośląskie

4.    Edukacja Lubasz
Ul. Bolesława Chrobrego 33 64-720 Lubasz Woj. wielkopolskie

5.    III LO im. Gen. W. Andersa
Ul. B. Prusa 3 41-303 Dąbrowa Górnicza  woj. śląskie (DWIE DRUŻYNY)

6.    Liceum Ogólnokształcące
Ul. Nowe Miasto 4-6 89-600 Chojnice woj. pomorskie

7.    Technikum im. S. Bieszka
Ul. Nowe Miasto 4-6  89-600 Chojnice woj. pomorskie

8.    Zespół Szkół Technicznych,
Ul. Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk woj. pomorskie

9.    XXVII LO im. Zesłańców Sybiru
ul. Biedronki 13 20-543 Lublin woj. lubelskie

10.    Powiatowy Zespół Szkół nr 1
Ul. Sikorskiego 1 83-400 Kościerzyna woj. pomorskie

11.    Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Polskich Noblistów ul. Chopina 4 82-500 Kwidzyn woj. pomorskie

12.    IV LO w Słupsku, Ul. Zaborowskiej 2 76-200 Słupsk Woj. pomorskie

13.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Ul. Sikorskiego 35 77-100 Bytów Woj. pomorskie

14.    Szkoła Branżowa w Bytowie
Ul. 11 listopada 1 77-100 Bytów Woj. pomorskie

Zob. Pełna treść Komunikatu nr 1

Zakończeniem Olimpiady było uroczyste wręczenie pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej przez Wicewojewodę Pomorskiego Mariusza Łuczyka, Prodziekana prof. Lecha Chojnowskiego, Dyrektora Słupskiej Delegatury Kuratorium Oświaty Romualda Bieniasza–Krzywiec oraz Jerzego Janiaka -  Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Miłym akcentem zakończenia Finału 3 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie było wspólne zdjęcie pamiątkowe uczestników Olimpiady.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Stanisław Zarobny

 

Znajdziesz nas tutaj