Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Kolejna publikacja naszych badaczy

Kolejna publikacja naszych badaczy

"Przemiany w polskiej kulturze strategicznej na tle porównawczym" to najnowsza publikacja dra Stanisława Zarobnego i dr Agnieszki Sałek-Imińskiej z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania. Monografia ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Monografia stanowi przegląd badań nad kulturą strategiczną i jest próbą uporządkowania tej problematyki m.in. w kontekście wyzwań i zagrożeń. W publikacji zaprezentowano kwestie związane z istniejącymi dylematami związanymi z bezpieczeństwem ekonomicznym w Polsce, nie pomijając zagadnienia dotyczącego ekonomii i obronności w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej. Przedstawiono także kwestie kultury strategicznej w wybranych państwach, rozpoczynając od Stanów Zjednoczonych, poprzez fenomen francuskiej, źródła i ewolucję rosyjskiej, niemieckiej, ukraińskiej, chińskiej i kończąc na ciągłości i zmianie kultury japońskiej. Scharakteryzowano też kulturę strategiczną wybranych państw i organizacji międzynarodowych, równolegle podejmując się próby oceny wpływu kultury strategicznej NATO i UE na Polskę.

Znajdziesz nas tutaj