Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Kolejna edycja olimpiady dla uczniów szkół średnich

Kolejna edycja olimpiady dla uczniów szkół średnich

Rusza piąta edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności adresowana do młodzieży szkół średnich. Zainteresowani udziałem w niej mogą się zgłaszać do 20 lutego. 

Trzyosobowe zespoły, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Olimpiadzie, w pierwszym etapie będą musiały przygotować film lub prezentację multimedialną na wskazane tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Zespoły, które zakwalifikują się do zaplanowanego na 25 maja finału, będą musiały wziąć udział w teście sprawnościowym z zakresu udzielania pierwszej pomocy i umiejętności strzeleckich oraz w teście sprawdzającym wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju nie poprawi się, tegoroczna edycja Olimpiady zakończy się na pierwszym etapie. 

Uczestnicy Olimpiady walczyć będą o Puchar Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz  o cenne nagrody rzeczowe. Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Olimpiada przygotowywana jest we współpracy z 7. Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku, Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, Szkołą Policji w Słupsku, Komendą Miejską Policji w Słupsku i  Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. 

Regulamin Olimpiady

Znajdziesz nas tutaj