Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Już w piątek konferencja o zarządzaniu i bezpieczeństwie w czasie pandemii

Już w piątek konferencja o zarządzaniu i bezpieczeństwie w czasie pandemii

Kilkanaście wystąpień naukowych i dwie debaty z praktykami z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa czekają na uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i bezpieczeństwo w świetle COVID-19:  zagrożenia – wyzwania – szanse”, którą organizuje Katedra Zarządzania Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Konferencja odbędzie się w formule on-line w piątek w godz. 9.00-16.30. Wystąpi na niej dwunastu naukowców z dziewięciu ośrodków akademickich, którzy będą dyskutować na tematy związane z zarządzaniem i bezpieczeństwem w czasie pandemii koronawirusa. Uzupełnieniem wystąpień naukowych będą debaty z udziałem praktyków biznesowych oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa. 

Partnerami konferencji są:  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Naczelna Organizacja Techniczna – Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Patronat honorowy nad konferencją objął rektor Akademii Pomorskiej dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na:
https://biz.apsl.edu.pl/instytut-bezpieczenstwa-i-zarzadzania/nauka-i-rozwoj/konferencje-naukowe/zarzadzanie-i-bezpieczenstwo-w-swietle-covid-19

 

Znajdziesz nas tutaj