Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Informacja dla studentów

Informacja dla studentów

Proszę starostów wszystkich grup studentów, z którymi prowadził zajęcia dr Ireneusz Bieniecki oraz mgr Maciej Zaorski (II rok SPS-studia stacjonarne)

przedmioty: geografia bezpieczeństwa (specjalność obronność państwa), wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie (specjalność obronność państwa), wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie (specjalność ochrona cyberprzestrzeni) o:

  • sporządzenie aktualnych list studentów w danej grupie,
  • zebranie wykonanych prezentacji na przydzielone tematy bądź konspektów prac licencjackich/magisterskich.

Listy studentów wraz ze wszystkimi prezentacjami i konspektami prac licencjackich/magisterskich z grupy należy przesłać do dr. Ireneusza Bienieckiego w terminie do 31 maja 2020 r. na adres: bieniecki.ireneusz@vp.pl (tel. kom. 504-637-261).

/-/ dr Ireneusz Bieniecki

Znajdziesz nas tutaj