Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Dyskusja ze specjalistami od bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warszawskiego

Dyskusja ze specjalistami od bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzanie kryzysowe było tematem dyskusji naukowej pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej. W formule on-line rozmawiano m.in. o badaniach prowadzonych w tym zakresie oraz prezentowano nowe możliwości związane z kształceniem specjalistów z zakresu bezpieczeństwa. 

Przedstawiciele Akademii Pomorskiej przedstawili koncepcję stworzenia Interdyscyplianrnego Centrum Analizy Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej, które będzie centrum naukowo-nadawczym Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. To unikatowe, pierwsze w Polsce laboratorium oparte o technologie IT, pozwalające na monitorowanie, analizę operacyjną i naukową zagrożeń bezpieczeństwa fizycznego ludności i infrastruktury krytycznej z możliwością ich symulacji i wizualizacji, a także modelowania pod kątem badań prognostycznych. Centrum umożliwiać ma także stosowanie nowoczesnych metod modelowania i techniki eksperymentów taktycznych do wypracowania optymalnych modeli systemów ochrony fizycznej, a także optymalizację działań specjalistów funkcjonujących w systemach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Warto wspomnieć, że Akademia Pomorska w Słupsku jest jednym z wiodących ośrodków naukowych w badaniach nad ochroną ludności. 

Z kolei przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego  przedstawili koncepcję rozproszonego systemu kształcenia kadr podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, dedykowanego studentom i podmiotom komercyjnym w celu podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Podczas spotkania zaprezentowano też strukturę, zadania oraz działalność naukową i dydaktyczną Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej oraz Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Uniwersytet Warszawski w spotakniu reprezentowali m.in. prof. dr hab. Andrzej Misiuk – kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz, dr hab. Grzegorz Gudzbeler i dr Piotr Potejko, a  Akademię Pomorską dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP – dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. AP, dr inż. Krzysztof Rogowski  i mgr Grzegorz Diemientiew.

Gospodarze i goście zwrócili uwagę na potrzebę organizowania kolejnych spotkań naukowych poświęconych interdyscyplinarnym tematom, które są obszarami zainteresowań badawczych obu katedr.  
 

Znajdziesz nas tutaj