Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Cyberekspert – webinar o możliwościach kształcenia w Akademii Pomorskiej

Cyberekspert – webinar o możliwościach kształcenia w Akademii Pomorskiej

Możliwości kształcenia cyberekspertów były tematem webinarium zorganizowanego przez Zakład Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o zakresie ustawowych zadań podmiotów w realizacji cyberbezpieczeństwa oraz zapotrzebowaniu na specjalistów cyberzarządzania, na których czeka praca na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania w strukturach IT odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny cyberbezpieczeństwa  widoczne jest nie tylko w formacjach mundurowych oraz w służbach państwowych związanych z bezpieczeństwem służbach, ale przede wszystkim tym w podmiotach gospodarczych, jednostkach organizacyjnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, między innymi w przedsiębiorstwach. 

Podczas webinaru zaprezentowano też możliwości kształcenia w tym zakresie na kierunku Inżynieria cyberprzestrzeni prowadzonym przez Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania. W tym roku studenci rozpoczynający edukację będą mogli wybierać spośród dwóch przygotowanych dla nich ścieżek kształcenia. Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii przygotowuje do tworzenia zabezpieczeń i walki z zagrożeniami cybernetycznymi w lokalnych sieciach informatycznych. Absolwenci tej specjalności są  ekspertami w administrowaniu systemami informatycznymi oraz ochronie i zarządzaniu bezpieczeństwem cyberprzestrzeni przedsiębiorstw. Natomiast w ramach drugiej specjalności - inżynieria cybermediów studenci pozyskują wiedzę o funkcjonowaniu każdego rodzaju mediów. Uczą się obsługi programów komputerowych do przetwarzania tekstu i obrazu oraz podstaw dziennikarstwa e-medialnego.
 

Znajdziesz nas tutaj