Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Biznes w pandemii – nowa książka w Katedrze Zarządzania

Biznes w pandemii – nowa książka w Katedrze Zarządzania

Zarządzanie i rynek pracy w warunkach pandemii covid-19 – to nowa publikacja, która powstała w Katedrze Zarządzania Akademii Pomorskiej. Książka pod redakcją naukową dr. hab. Piotra Walentynowicza, prof. AP i dr Agnieszki Sałek-Imińskiej jest pokłosiem zorganizowanej w czerwcu konferencji naukowej „Zarządzanie i bezpieczeństwo w świetle covid-19: zagrożenie – wyzwania – szanse”.

Monografia prezentuje badania blisko dwudziestu autorów z różnych ośrodków akademickich z całego kraju, poświęcone funkcjonowaniu różnych sektorów polskiej gospodarki w ciągu półtora roku funkcjonowania w warunkach pandemii covid-19.

Badacze omawiają w niej m.in. zmiany zachodzące na rynku pracy, wpływ pandemii na działalność mikro i małych przedsiębiorstw, działalność biznesową w branży turystycznej oraz problemy związane z organizacją pracy zdalnej i coworkingu.

W publikacji wyniki swoich badań przedstawili m.in. badacze z Katedry Zarządzania Akademii Pomorskiej: prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Ewa Matuska, dr Maciej Koczerga, dr Waldemar Kunz, dr Jarosław Szreder oraz mgr Michał Olejniczak wraz ze studentami z Koła Naukowego IBIZA.

Znajdziesz nas tutaj