Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Badacze z całego kraju dyskutowali o zarządzaniu i bezpieczeństwie w czasie pandemii

Badacze z całego kraju dyskutowali o zarządzaniu i bezpieczeństwie w czasie pandemii

Dwa panele, jedenaście wystąpień naukowych i dwie debaty, w których udział wzięło trzynastu ekspertów a także kilkudziesięciu słuchaczy – tak wyglądała II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie i bezpieczeństwo w świetle covid-19: zagrożenia – wyzwania – szanse”.

Konferencja odbyła się 11 czerwca w formule on-line. Wyniki swoich badań zaprezentowali badacze z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Poznańskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Pomorskiej. W panelu „Zarządzanie i rynek pracy w warunkach pandemii covid-19” sześcioro badaczy zaprezentowało swoje badania poświęcone m.in.: społecznej odpowiedzialności biznesu w obliczu pandemii, wpływowi kryzysu wywołanego przez pandemię na zmianę modeli biznesowych linii lotniczych oraz na sytuację na rynku pracy na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiono też prognozy dla rynku pracy na przykładzie doświadczeń z pracy w przestrzeniach coworkingowych. Natomiast w panelu „Problemy bezpieczeństwa i ogólnospołeczne w związku z pandemią covid-19”  wystąpiło pięciu prelegentów, którzy przedstawili swoje badania na temat m.in. bezpieczeństwa psychospołecznego, bezpieczeństwa pracy pielęgniarek, bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorców oraz wykorzystania dronów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Konferencji towarzyszyły dwie debaty. W pierwszej „Rynek pracy po pandemii Covid-19” moderowanej przez prof. dr. hab. Piotra Niedzielskiego dyskutowali: Robert Firkowski, prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dyrektor Ewa Krzaczkowska z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, Klaudia Zagórowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz dr hab. Ewa Sidor-Rządkowska z Politechniki Warszawskiej i dr Jarosław Szreder z Akademii Pomorskiej. W drugiej „Nowe odsłony bezpieczeństwa w okresie post-pandemii”, którą poprowadził dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP, udział wzięli starosta słupski Paweł Lisowski, Tomasz Augustyniak, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dr. n. med. Wojciech Homenda, dyrektor ds. leczniczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Beata Pawlicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Agnieszka Dobrodziej, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, Jacek Pardo, naczelnik Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji, mjr dr inż. Rafał Parczewski z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. AP z Akademii Pomorskiej. 

Prezentowane podczas konferencji wyniki badań oraz pozostałe referaty, które zostały zakwalifikowane do udziału w konferencji, ale nie mogły zostać zaprezentowane z uwagi na ograniczenia czasowe, opublikowane zostaną w monografii naukowej. 

Organizatorem Konferencji była Katedra Zarządzania Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej oraz Koło Naukowe Studentów Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania IBIZA. Z kolei partnerami konferencji byli: Rada Regionalna Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

image alt text
image alt text
image alt text

Znajdziesz nas tutaj