Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Akademia Pomorska podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

Akademia Pomorska podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

Akademia Pomorska podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim m.in. w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Inicjatorem nawiązania współpracy i podpisania regulującej ją umowy był dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP wspólnie z kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr. hab. Andrzejem Misukiem.

Umowa służyć ma przede wszystkim wymianie doświadczeń między partnerami w dziedzinie edukacji dla bezpieczeństwa. Dzięki niej możliwe będzie organizowanie wspólnych przedsięwzięć, takich jak studia podyplomowe, kursy, warsztaty oraz wymiana informacji dotyczących doskonalenia programów kształcenia, a także kadry i studentów.

Umowa pozwoli także na nawiązanie współpracy naukowo-badawczej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, między innymi w zakresie: prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz prac eksperckich, organizacji konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów, odbywania staży naukowych przez kadrę naukowo-dydaktyczną, a nawet w realizacji różnego rodzaju projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych.

Znajdziesz nas tutaj